Tekijänoikeus

Tästä Internet-osoitteesta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat HiQ visual oy:lle. Materiaalin osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa muuten kuin sovitulla tavalla on kielletty ilman HiQ visual oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.