M

U

L

T

I

M

E

D

I

A

PRO HEALTHY LIFE -navigaattori

OSIOT

Kunkin osion – ILMA - VESI – RAVINTO – pääsivulta avautuu johdantoluentoja ja artikkeleita, jotka toimivat johdattavat käsiteltävään aiheeseen.

Tarinat ovat kertomuksia enemmän tai vähemmän onnistuneesta riskinhallinnasta käytännön elämässä. Ne ovat yksinkertaistuksia, koska todellista elämää kaikkine sivupolkuineen ja inhimillisine tekijöineen on lähes mahdotonta kuvata. Tarinat kuljettavat kuitenkin ajatuksiasi siihen todellisuuteen jossa käytännön päätöksenteko ja tieteellisen tutkimuksen tulokset kohtaavat, tai pikemminkin tulisi kohdata.

Oppimistehtäviä:

· Risk O´matic –koneella voit testata tietojasi ennen opiskelua ja myös testata mitä muistat lukemastasi. Risk O´matic tehtävät löytyvät teksteistä.

· Yksilö- ja ryhmätehtäviä. Tehtävät voi tehdä yksin, mutta mieluummin ryhmässä. Tehtävissä pyydetään kirjoittamaan tai tekemään muistiinpanoja. Tällöin voit avata oman kansiosi muistivihkon ja tehdä siihen muistiinpanosi.

· Kirjoitustehtäviä, joista voidaan opintoryhmissä kirjoittaa esseitä tai muita opintosuorituksia.

· Erilaisia visailuja ja monivalintatehtäviä, jotka testaavat osaamistasi tai ohjaavat ryhmän työskentelyä.

alkuperäinen
muumilaakso

soviet dada